Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Sarzynie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 10

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wiadomości

Drukuj

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie, zgodnie  z §75 ust. 1, §76,  §92 ust.2 pkt.10  Statutu,  zwołuje  Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni w  dniu 29.05.2018 roku  o godz.   17:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, ul. Konopnickiej 2.

Proponujemy następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór prezydium.

2. Odczytanie listy pełnomocników.

3. Przyjęcie porządku obrad WZ.

4. Wybory Komisji :

- Mandatowej

- Uchwał i Wniosków

5. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2017 roku.

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczej i finansowej (bilans) za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z działalności  Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok.

8. Zamierzenia gospodarczo-finansowe Spółdzielni na 2018 rok.

9. Przedstawienie nowego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie, z zaznaczeniem zmian wynikających z ustawy z dnia 20.07.2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

10. Dyskusja.

11.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni ( bilansu ) za 2017 rok

c) podziału nadwyżki bilansowej  za 2017 rok

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za  2017 rok

e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie za 2017 rok

f) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie za 2017 rok

g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  w Nowej Sarzynie za 2017 rok

h) przyjęcia zamierzeń gospodarczo-finansowych Spółdzielni na 2018 rok

i ) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

j) zmiany  Statutu Spółdzielni

k) zgłoszonych wniosków przez Walne Zgromadzenie.

12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie  wyjaśniamy, że członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością  do czynności prawnych  biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez  ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka .Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka  oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

Ponadto  informujemy,  że  wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu od dnia 15.05.2018 roku w biurze Zarządu Spółdzielni, ul. KEN 10/11. Każdy członek  ma prawo zapoznania  się z tymi dokumentami w godzinach pracy biura.

Członkowie mają prawo zgłaszać  projekty uchwał i  żądania zamieszczenia  oznaczonych spraw  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem  posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania  poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

w Nowej Sarzynie


 

ZAWIADOMIENIE

Dla  członków Spółdzielni, którym przysługują  spółdzielcze  prawa do lokali (lokatorskie, własnościowe), właścicieli lokali  będących członkami w nieruchomości obejmującej budynki przy ul. 1 Maja 7,9,11,13,KEN 6,8,10 w Nowej Sarzynie

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie  zawiadamia,  że w związku z większymi potrzebami  remontowymi w nieruchomości  od dnia  01.04.2015 r. wzrasta opłata  z tytułu wyodrębnionego funduszu remontowego z 1,10 zł/m2 p.u. na 1,20 zł/m2 p.u.

Powyższa zmiana wynika z   zatwierdzonego  przez Radę Nadzorczą planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2015 rok oraz stawek opłat za używanie lokali (uchwały : Nr 11 i 12/2014 z dnia 18.12.2014 roku).

Naliczenie opłaty za używanie lokalu  zostanie doręczone w terminie do dnia 27.03.2015 roku.


 

ZAWIADOMIENIE

Dla  osób nie będących członkami  Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali , właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni, osób  zajmujących lokale bez tytułu prawnego w nieruchomości obejmującej budynki przy ul. 1 Maja 7,9,11,13,KEN 6,8,10 w Nowej Sarzynie

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie  zawiadamia,  że w związku z większymi potrzebami remontowymi w nieruchomości od dnia 01.04.2015 r. wzrasta opłata z tytułu wyodrębnionego funduszu remontowego z 1,10 zł/m2 p.u. na 1,20 zł/m2 p.u.

Ponadto od dnia 01.04.2015 roku maleje z 1,62 zł/m2 p.u. na 1,61 zł/m2 p.u. opłata z tytułu eksploatacji podstawowej.

Powyższe zmiany wynika z   zatwierdzonego  przez Radę Nadzorczą planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2015 rok oraz stawek opłat za używanie lokali (uchwały : Nr 11 i 12/2014 z dnia 18.12.2014 roku).

Naliczenie opłaty za używanie lokalu  zostanie doręczone w terminie do dnia 27.03.2015 roku.


 

ZAWIADOMIENIE

Dla  członków Spółdzielni, którym przysługują  spółdzielcze  prawa do lokali ( lokatorskie, własnościowe) , właścicieli lokali będących członkami w nieruchomości obejmującej budynki przy ul. Prusa 6,8,10,Sikorskiego 2 w Nowej Sarzynie

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie  zawiadamia, że od dnia  01.01.2015  roku wzrastają opłaty  niezależne od Spółdzielni , wynikające  z rozliczenia kosztów  tj. :

- zaliczka na opłatę stałą  ccw  z 0,30 zł/m2 p.u. na 0,35 zł/m2 p.u.

- zaliczka na opłatę zmienną ccw.(podgrzanie 1 m3 wody) – zostanie ustalona po rozliczeniu 2014 roku

- podatek od nieruchomości (dotyczy  spółdzielczych lokatorskich  i własnościowych praw do lokali) z  0,0637 zł/m2 p.u.  na  0,0639 zł/m2 p.u.

Powyższe zmiany wynikają z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2015 rok oraz stawek opłat za używanie lokali (uchwały : Nr 11 i 12/2014 z dnia 18.12.2014 roku).

Naliczenie opłaty za używanie lokalu zostanie doręczone w terminie do dnia 15.01.2015 roku.


 

ZAWIADOMIENIE

Dla  osób nie będących członkami  Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni, osób  zajmujących lokale bez tytułu prawnego w nieruchomości obejmującej budynki przy  ul. Prusa 6, 8, 10, Sikorskiego 2 w Nowej Sarzynie

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie  zawiadamia, że od dnia  01.01.2015  roku wzrastają opłaty  niezależne od Spółdzielni, wynikające  z rozliczenia kosztów  tj. :

- zaliczka na opłatę stałą  ccw  z 0,30 zł/m2 p.u. na 0,35 zł/m2 p.u.

- zaliczka na opłatę zmienną ccw. (podgrzanie 1 m3 wody) – zostanie ustalona po rozliczeniu

2014 roku

- podatek od nieruchomości (dotyczy  spółdzielczych lokatorskich  i własnościowych praw

do lokali) z  0,0637 zł/m2 p.u.  na  0,0639 zł/m2 p.u.

Ponadto od dnia 01.04.2015 roku maleje z 1,62 zł/m2 p.u. na 1,57 zł/m2 p.u. opłata z tytułu eksploatacji podstawowej.

Powyższe zmiany wynikają z   zatwierdzonego  przez Radę Nadzorczą planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2015 rok oraz stawek opłat za używanie lokali (uchwały : Nr 11 i 12/2014 z dnia 18.12.2014 roku).

Naliczenie opłaty za używanie lokalu  zostanie  doręczone w terminie do dnia 15.01.2015 roku.

 

O nas

HISTORIA

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

W NOWEJ SARZYNIE

OBEJMUJĄCA 25 LETNI OKRES JEJ ISTNIENIA

W  dniu 11.10.1983 roku zostało zorganizowane przez Pana Romana Gągolę z inicjatywy nieżyjącego Dyrektora Zakładów Chemicznych Władysława Piłata spotkanie w sprawie celowości zorganizowania Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie. 

Więcej…
 

 


TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie gazowe:

tel.: 992


Pogotowie energetyczne:

tel.: 991


Telefoniczne dyżury pracowników sp-ni:

Kierownik Administracji:

tel.:  691 909 701


Hydraulik:

tel.:  691 909 704


Elektryk:

tel.:  691 909 705




Dzisiaj jest: Piątek
25 Maja 2018
Imieniny obchodzą
Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria
Magdalena, Urban

Do końca roku zostało 221 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Szukaj

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

stat4u
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości